skip to Main Content

In het Privacy Statement staat weergegeven hoe People for Finance omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleid kunnen worden naar een persoon. Op het moment dat persoonsgegevens met People for Finance worden gedeeld, al dan niet via derden, kunnen wij deze verwerken. Dit verwerken betekent het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, wissen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Persoonsgegevens komen op verschillende manieren bij People for Finance terecht.
Dit kan bijvoorbeeld via: gesprekken, post, mail, telefoon, WhatsApp, of LinkedIn.

Van wie
People for Finance kan van alle personen met wie ze contact heeft de persoonsgegevens verweken. Dit zijn onder meer Financials (personen die een vast baan ambiëren als financial), Interim Managers (ZZP’ers die financiële interim opdrachten uitvoeren) en Opdrachtgevers (die People for Finance inschakelen voor het vinden van de juiste financial of Interim Manager). Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze leveranciers of samenwerkingspartners.

Waarvoor
People for Finance verwerkt persoonsgegevens als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De verwerking van de persoonsgegevens zijn in het kader van onze bedrijfsuitvoering en dienstverlening. Dit is het bemiddelen van Interim Managers voor interim opdrachten bij opdrachtgevers, financials voor werving en selectie opdrachten (vaste posities) bij opdrachtgevers. Hierbij vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen bovengenoemde partijen. Hiervoor maken we gebruik van het verwerken van gegevens in een administratie voor bijvoorbeeld een overzicht van beschikbaarheid en om gespreksnotities te kunnen vastleggen. Verder hebben wij persoonsgegevens nodig voor het sluiten van overeenkomsten voor onze dienstverlening en te kunnen informeren over onze dienstverlening.

People for Finance verwerkt
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, toegestuurd CV, toegestuurde motivatie, datum laatste contact, referenties, pasfoto’s, ID bewijzen.

Omgang Persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en hebben maatregelen ter beveiliging genomen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen zoals het toevoegen van authenticatie in twee stappen (ook bekend als twee-factor-authenticatie) aan onze accounts. Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den Haag. Indien hier mogelijk nadelige gevolgen uit voorkomen, laten we dit zo spoedig mogelijk weten.

Vertrouwelijkheid
We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hanteren bijvoorbeeld in onze overeenkomsten een clausule voor geheimhouding van gegevens. We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken en dan wettelijk is toegestaan.
Verstrekken van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverleningen of overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer wij hiervoor toestemming hebben ontvangen. Persoonsgegevens aan organisaties of gevestigd in een land buiten de EU worden niet verstrekt, tenzij hier een overeenkomst is afgesloten en er een verklaring is getekend voor persoonlijke toestemming om deze te verstrekken.

Rechten
Hebben we contact gehad en persoonsgegevens via een van bovengenoemde wijze ontvangen dan is te allen tijden gebruik te maken van het ‘recht van inzage’ en indien wenselijk gegevens te wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. Tevens is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is het recht er om bepaalde gegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde persoonsgegeven te bewaren (bijvoorbeeld ID gegevens gekoppeld aan een modelovereenkomst vanuit de Belastingdienst) indien er een bemiddeling heeft plaats gevonden. Wanneer persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt, is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij verstrekken dan de persoonsgegevens wanneer daar om verzocht wordt.

Om gebruik te maken van de rechten, neem contact op via onderstaande contactgegevens. Hierbij aangetekend dat wij naar legitimatie vragen om te controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken of verwerken.

Aanpassingen en vragen Privacy Statement
People for Finance kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.peopleforfinance.nl

Voor vragen:
People for Finance
Wijttenbachstraat 67C
1093HW Amsterdam
0642101565 of Auke@peopleforFinance.nl.