skip to Main Content

Algemeen
People for Finance (Kamer van Koophandel 54500532) verleent bezoekers hierbij toegang tot www.peopleforfinance.nl en nodigt hen uit kennis te nemen van haar website. People for Finance behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. People for Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie.

Auteursrechten
De auteursrechten van alle teksten, cartoons, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij People for Finance. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden.